Norsk Bygdeturisme
NBT-nett
Søk etter artikler
Nyheter
Medlemsdatabase
OM NBT
NBT-Østfold
NBT - Akershus og Oslo
NBT- Hedmark og Oppland
NBT- Buskerud
NBT- Vestfold
NBT Telemark
NBT- Sørlandet
NBT- Vestlandet
NBT- Møre og Romsdal
NBT- Trøndelag
NBT-Nordland
NBT-Troms
NBT- Finnmark
Besøks- og Gjestegårder
Bed and Breakfast
Hytteutleie
Hesteturisme
Fisketurisme
Sykkelturisme
Internasjonalt arbeid
NBT-Kompetanse

TIL ARKIVET
GJESTEBOK
Reklame

Reklame

ønsker du å ha
reklame her?
NBT Sørlandet
NBT Vestlandet
Hest i turistnæring

Velkommen til Norsk Bygdeturisme!

Samme beløp til NBT og NGM i Statsbudsjettet for 2004: De to bransjeorganisasjonene - Norsk Bygdeturisme (NBT) og Norsk Gardsmat (NGM) er ført opp med 1,5 mill. kr i Statsbudsjettet for 2004. Dette er samme beløp som i 2003. (10.10.03)  
[ Les mer... ]

Stor innsats for bevaring: Det har vært gjort en stor innsats for å bevare det unike bygde-Norge de siste årene, og mange av prosjektene har vært lånefinansierte. Her finner du en av aktørene som har vært behjelpelig på finansieringsfeltet.(10.10.03)  
[ Les mer... ]

Stort besøk i NBT-nett også utover høsten: September-besøket på søkemotoren for norsk bygdeturisme - www.nbt-nett.no - har vært på samme høye nivå som i august 2003. I de fire månedene juni - september 2003 var det hele 256.000 sidevisninger i NBT-nett. (10.10.03)  
[ Les mer... ]

Innovasjon og reisemålsutvikling: Siden 1998 har Norge opplevd en sviktende etterspørsel i utenlandsmarkedene. Hva skyldes dette - og hva kan reiselivsnæringen selv gjøre? Nye investeringer vil være nødvendig, og da kan for eksempel en ny grillhytte være et alternativ! (10.10.03)  
[ Les mer... ]

Felles meny gir samarbeid: Norsk Bygdeturisme og Norsk Gardsmat i Sogn og Fjordane vil laga ein felles meny- Fjordmeny for 2004. Det er viktig å setja alle småskala reiselivs- og matprodusentar på kartet. (26.09.03)  
[ Les mer... ]

10-års jubileum NBT-Vestlandet
10-års jubileum NBT-Vestlandet: Invitasjon til Norsk Bygdeturisme sitt 10-års jubileum Park Hotell, Voss, 5-6.november 2003 (12.09.03)  
[ Les mer... ]

Mimir forbereder kampanjen for 2004: Markedsføringssamarbeidet Bygdeturisme har etter en anbudskonkurranse valgt Mimir as v/ Ove Gjesdal som prosjektledeler for Norgessatsingen 2004 (nivå 3 -prduktsalg). Tellus IT og Odyssè reklamebyrå er samarbeidspartnere. (10.10.03)  
[ Les mer... ]

Innkjøpsavtaler for NBT-medlemmer
Innkjøpsavtaler for NBT-medlemmer: Vi vil gjerne minne våre medlemmer om at vi har gunstige innkjøpsavtaler med både Diplom-Is AS og Norengross AS. Disse to avtalene kan gi våre medlemmer meget betydelige innsparinger, så det er viktig å være klar over disse. (06.07.03)  
[ Les mer... ]

MIMIR får ansvaret for bygdeturismen i Norgessatsingen 2004: Fredag 27. juni 2003 ble det bestemt av styringsgruppen Markedsføringssamarbeidet Bygdeturisme at konsulentfirmaet MIMIR sammen med samarbeidspartnere skal overta markedsføringsrollen etter Norges Turistråd i 2004. (28.06.03)  
[ Les mer... ]

VG-nett presenterer også NBT-nett: VG har en meget populær nettutgave. Under valget REISE får man opp tre artikler fra det flotte oppslaget VG hadde om bygdeturisme, NBT og NBT-nett lørdag 21. juni. Se nærmere om oppslaget i en annen artikkel her på vår hjemmeside. (26.06.03)  
[ Les mer... ]

NBT-nett opplever voldsomt besøk: På 4 dager har NBT-nett hatt vel 71.000 sidevisninger. Dette er en voldsom økning i forhold til tidligere - og et klart resultat av VG-omtalen, omtalen i MOTOR og andre markedstiltak sier en fornøyd daglig leder i NBT Ole Jonny Trangsrud (26.06.03)  
[ Les mer... ]

Bedrifter ønsker informasjon og medlemskap i NBT: Det er nå mange bygdeturismebedrifter rundt i Norge - både små og større - som tar kontakt med Norsk Bygdeturisme (NBT) for nærmere informasjon. De vurdere også medlemskap og mange melder seg inn. (26.06.03)  
[ Les mer... ]

Lørdags-VG med fin omtale av NBT-nett
Lørdags-VG med fin omtale av NBT-nett: Lørdag 21. juni - akkurat i det sommersesongen tar til for fullt - har VG en nesten 2 siders omtale av NBT-nett og eksempler på noen av bedriftene man kan søke seg fram til. Nettadressen står også tydelig markert. Et drømme-oppslag! (21.06.03)  
[ Les mer... ]

SND skal utforme ny reiselivs-strategi - og ønsker din bistand: SND gjennomfører en webbasert spørreundersøkelse blant nåværende og potensielle reiselivskunder i SND. Målet er å få frem et mer balansert kundeperspektiv og få kunnskap om hva slags utviklingsplaner kundene har i tiden som kommer. (21.06.03)  
[ Les mer... ]

Media fikk teste både NBT-nett og spennende mat: 9 journalister fra en rekke av de største og viktigste media her i landet fikk orientering om og ikke minst selv prøve NBT-nett samt utsøkt mat på NBTs pressesamling i Oslo 17. juni. Både maten og NBT-nett falt i meget god smak. (18.06.03)  
[ Les mer... ]

MOTOR har omtale av NBT-nett: MOTOR i juni 2003 hadde omtale av Norsk Bygdeturisme og NBT-nett. Med et opplag på nesten 400.000 eksemplarer og nesten 1 million lesere, er dette et meget viktig sted å være synlig nå før sommerferien. (13.06.03)  
[ Les mer... ]

Stordalen bør samarbeide: Petter A. Stordalen hadde noen kraftige uttalelser i Dagens Næringsliv (DN) 28. mai 2003. Disse kunne ikke daglig leder i Norsk Bygdeturisme unnlate å svare på. Svaret var noe forkortet i DN, men her får dere hele svaret. (13.06.03)  
[ Les mer... ]

Tove og Aud møtte miljøvernministeren: Under eit seminar om kvalitetsturisme i Leikanger nyleg, vart det eit hyggeleg møte mellom miljøvernminister Børge Brende og de to NBT-leiarane: Tove Raastad Breien (leiar i NBT sentralt) og Aud W. Hutchinson (leiar av NBT Vestlandet) (10.06.03)  
[ Les mer... ]

Stor omtale av NBT i Bondebladet nr. 21: Det skal gjøre vondt ikke å være med i NBT! Det uttaler daglig leder i NBT Ole Jonny Trangsrud i Bondebladet 22. mai 2003. Over vel 1 helside orienterer han og Magnar Eggen i Meno Total om alt det som NBT-medlemmer får og vil få i tiden som kommer. (25.05.03)  
[ Les mer... ]

Fellesbrosjyren er søkbar på Internett
Fellesbrosjyren er søkbar på Internett: Felleskatalogen for Norsk Bygdeturisme og Norsk Gardsmat er søkbar på Internett. I tillegg til at man enkelt kan søke opp informasjon om hver enkelt bedrift i hvert fylke, finnes også reiseruter m.v. lett tilgjengelig. (02.02.03)  
[ Les mer... ]

Nesten 600.000 kr fra SND til NBT: Rett før påske fikk Norsk Bygdeturisme (NBT) tilsagn om 587.000 kr i SND-tilskudd til bl.a. å videreutvikle NBT-nett. Dette utgjør 50% av den totale kostnaden. Prosjektet består av fire delprosjekter som skal gjennomføres innen utgangen av 2004. (25.05.03)  
[ Les mer... ]

Landliv nr 2 har omtale av felleskatalogen: Bladet Landliv har en kort omtale av felleskatalogen for Norsk Bygdeturisme og Norsk Gardsmat: Norges 2003, 400 opplevelser i nr. 2 i 2003. Bladet har en rekke artikler og fine bilder og selges over hele landet og dessuten i abonnement. (25.05.03)  
[ Les mer... ]

E-handel er klar til bruk for NBT-medlemmer: Mange snakker om E-handel og det dukker fra tid til annen opp prosjekter hvor man vil utvikle dette. Men NBT har allerede en fullt ferdig E-handelsløsning for NBT-medlemmer! (25.05.03)  
[ Les mer... ]

Egne hjemmesider for NBT-medlemmer: Dersom du vurderer å skaffe deg egne hjemmesider på Internett i tillegg til den presentasjonen du har i NBT-nett, bør du kikke på to ferdige eksempler utviklet av Meno Total AS for NBT-medlemmer som har kjøpt egne sider. (20.05.03)  
[ Les mer... ]

Ny prosjektleder i NBT Sørlandet
Ny prosjektleder i NBT Sørlandet: Kirsten Engeset Steindal vil framover arbeide med serviceoppgaver for NBT Sørlandet som en del av sitt virke. (08.05.03)  
[ Les mer... ]

Fisketurisme i laksevassdrag: 5. - 7. oktober 2003 arrangerer Norske Lakseelver i samarbeid med flere andre, bl.a. NBT, en Nasjonal konferanse om fisketurisme i laksevassdrag. Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotell i Trondheim. (05.05.03)  
[ Les mer... ]

Jens A. Riisnæs godt fornøyd med NBT-nett: Den kjente reiseguruen Jens A. Riisnæs uttalte på Bygdeturismekonferansen i Oslo i april at NBT-nett er ”høyst overraskende meget langt framme”. Hvor godt han synes NBT-nett er, har han senere gjentatt i radioprogrammet ”Ut i verden” på NRK. (03.05.03)  
[ Les mer... ]

Referat fra landsmøtet 1.april 2003: Her kan du laste ned referatet fra landsmøtet. Klikk her (02.05.03)  
[ Les mer... ]

NTW i Oslo må følges opp: NBT deltok på Norwegian Travel Workshop (NTW) 2003 i Oslo like før påske. Vi hadde møter med 27 reisearrangører (stort sett europeiske) i løpet av de to dagene samt uformell kontakt med flere andre. (03.05.03)  
[ Les mer... ]

Digitale kart i NBT-nett: Nå er det mulig å bruke digitale kart i presentasjonen i NBT-nett. Alle medlemmer av Norsk Bygdeturisme (NBT) som ligger i NBT-nett, kan nå skaffe seg digitale kart til en meget gunstig pris. Se demo! (03.05.03)  
[ Les mer... ]

Flere nye sekretærer i NBTs regionale organisasjoner.: NBT er meget opptatt av at det regionale apparatet skal styrkes. Derfor er det meget gledelig at det nå blir stadig flere regioner som får en sekretariatordning. Tre nye navn er kommet til i det siste. (02.05.03)  
[ Les mer... ]

NBT på Norwegian Travel Workshop - stor interesse: Den årlige norsk salgskonferansen overfor reisearrangører (hovedsaklig europeiske) fant sted på Norges Varemesse, Lillestrøm 8. - 9. april 2003. NBT hadde møter med 27 arrangører. (02.05.03)  
[ Les mer... ]

Tove Raastad Breien ny styreleder i NBT: På Landsmøtet i Norsk Bygdeturisme på Lien Fjellgard i Telemark 31. mars og 1. april 2003, ble Tove Raastad Breien valg som ny leder av hovedstyret i NBT. Anders Bleka ble ny nestleder. (01.04.03)  
[ Les mer... ]

Protokollen fra Landsmøtet i NBT: I løpet av få dager vil protokollen fra Landsmøtet i NBT bli lagt ut her på hjemmesiden. Valget av nytt hovedstyre er omtalt i egen artikkel som er lagt ut. (02.05.03)  
[ Les mer... ]

årsmeldingen for NBT er sendt ut - og ligger på nettet: Alle delegater og regionledere får NBTs årsmelding for 2002. Den er sendt i posten. Andre kan få den ved å henvende seg til NBT. Men dere kan også lese og skrive den ut her! (18.03.03)  
[ Les mer... ]

Aud gjenvalgt som leder for NBT Vestlandet: Aud Walaker Hutchinson ble enstemmig gjenvalgt som leder for NBT Vestlandet under årsmøtet hos Ryfylke Fjordferie, Fister i helga 21. - 23. mars 2003. Synnøve Vadla ble ny nestleder. (25.03.03)  
[ Les mer... ]

Per ble ny leder i NBT Møre og Romsdal: Per Aasprang er valgt til ny leder i NBT Møre og Romsdal. Han overtar vervet etter Asbjørn Flø. Kirsten Myklebust fortsetter som sekretær for regional-organisasjonen. (25.03.03)  
[ Les mer... ]

”Norge- vårt nærmarked 2003”: Nå har landbruksbaserte reiselivsbedrifter mulighet til å delta i en omfattende kampanje som skal få nordmenn til å reise mer i eget land! Kampanjen igangsettes i påsken og påmeldingsfristen nærmer seg. Norges Turistråd informerer her mer om kampanjen. (16.03.03)  
[ Les mer... ]

NBT Vestlandet har årsmøte 21. – 23. mars: Ryfylke Fjordferie, Fister i Rogaland er stedet for årsmøtet i NBT Vestlandet. Et omfattende seminarprogram lørdag og årsmøte søndag bør være interessant for alle innen bygdeturismen i de tre fylkene. Meld dere på snarest! (11.03.03)  
[ Les mer... ]

Eva fortsetter i NBT Hedmark og Oppland: Tirsdag 11. mars var det seminar og årsmøte i NBT Hedmark og Oppland. Seminaret som hovedsaklig tok for seg "NBT-nett" og studiebesøk til Eggen Gardsysteri, var felles for NBT og NGM. (16.03.03)  
[ Les mer... ]

Ola fortsetter i NBT Trøndelag: Etter årsmøtet i NBT Trøndelag på Mokk Gård ved Steinkjer, fortsetter Ola Rønning som leder. Nils Prestmo er sekretær for NBT Trøndelag. (16.03.03)  
[ Les mer... ]

Rita, Stian og Lars fortsetter som styreledere: Det er nå gjennomført årsmøter i tre av de regionale organisasjonene i Norsk Bygdeturisme. Alle de tre styrelederne der fortsetter som ledere i det kommende året. (04.03.03)  
[ Les mer... ]

Regionale årsmøter i NBT: Her er den samlede oversikten for alle de regionale årsmøtene i NBT vinteren-våren 2003. For evt. ytterligere opplysninger, se den aktuelle regionen i lista til venstre. Her kommer flere detajer om årsmøtene etter hvert. (20.02.03)  
[ Les mer... ]

”Landskapet som ressurs” i Ulvik i juni: Nordisk kulturlandskapskonferanse arrangeres i Ulvik i Hardanger 2. – 4. juni 2003. Tittelen på konferansen er ”Landskapet som ressurs – et samarbeid om utvikling av jordbrukslandskapets natur- og kulturverdier i Norden”. (20.02.03)  
[ Les mer... ]

Felleskatalogen for NBT og NGM distribueres: Bare noen få timer før Reiseliv 2003 åpnet på Lillestrøm 9. januar, var den nye felleskatalogen ferdig. Den ble meget godt mottatt av de 40.000 besøkende, og vel 2.000 fikk med seg katalogen hjem. (16.01.03)  
[ Les mer... ]

Mat- og vinkurs i Telemark: Kvåle–Din Gard i Telemark har lykkes å få den kjente vineksperten Christer Berens til å gjennomføre to kurs om vin og mat: Det første kurset var 15. februar og det neste blir 14. juni 2003. Det er lagt opp et spennende program. (24.01.03)  
[ Les mer... ]

Merkevareforum Norge og 2003-kampanjen: Det blir en bred satsing for å få nordmenn til i større grad å feriere i eget land i 2003. Merkevareforum Norge administreres av Norges Turistråd. Tidlig på nyåret vil det komme konkrete tilbud om deltakelse i kampanjene som skal settes i gang. (19.12.02)  
[ Les mer... ]

Mer enn 200 bedrifter i NBT-nett: Vi har passert 200 bedrifter i NBT-nett. Det har vært en fantastisk interesse for å komme med den siste tiden. Og det har også kommet til en rekke nye medlemmer. (05.12.02)  
[ Les mer... ]

Registrering i NBT-nett er viktig: Vil du ha mest mulig igjen for medlemskapet i NBT? Da må du sørge for å registrere din bedrift på NBT-nett. Bare medlemmer kan gjøre det - og det er gratis. (05.12.02)  
[ Les mer... ]

Felles katalog for bedriftene i Norsk Gardsmat og Norsk Bygdeturisme for 2003: Det er nå i produksjon en felles katalog for bedriftene i NGM og NBT. Katalogen vil inneholde omkring 400 bedrifter som er medlemmer av de to organisasjonene. NBT brukte NBT-nett som grunnlag for presentasjonen av bygdeturismebedriftene. (05.12.02)  
[ Les mer... ]

VELLUKKA SAMLING FOR NBT-VESTLANDET
VELLUKKA SAMLING FOR NBT-VESTLANDET: Den 1 til 2. november hadde NBT-Vestlandet samla kring 70 deltakarar på sin regionale konferanse på Leikanger Fjord Hotell i Sogn og Fjordane. (06.11.02)  
[ Les mer... ]

Mat og Reiseliv = sant
Mat og Reiseliv = sant: På NBT-Vestlandet si regionsamling den 1-2. november d.å., var samarbeidet mellom Norsk Gardsmat og Norsk Bygdeturisme eit viktig tema. (06.11.02)  
[ Les mer... ]

Enkle E-post-adresser til NBT-regionene: Vi har nå innført enkle og enhetlige E-post-adresser til regionene i NBT rundt om i landet. Dette vil gjøre det lettere å huske og finne fram til E-post-adressen til det regionlaget man ønsker å kontakte. (31.10.02)  
[ Les mer... ]

Online booking på NBT-nett: Nå er det mulig å få tilgang på booking via NBT-nett. Det betinger at bygdeturismeproduktene ligger i et bookingsystem på Internett - og at det er gjort avtale med NBT om provisjon av det som formidles gjennom NBT-nett. (26.10.02)  
[ Les mer... ]

Registrer din medlemsbedrift i NBT-databasen
Registrer din medlemsbedrift i NBT-databasen: Nå bør du snarest registrere opplysingene om din bedrift i vår søkbare database på Internett. Kun medlemmer av NBT kan registrere seg, og dette er inkludert i medlemskapet. (25.10.02)  
[ Les mer... ]

NBT-kvalitet: Nå kan CD bestilles: Norsk Bygdeturisme har lenge arbeidet med å få på plass et kvalitetssystem for småskala reiseliv. Nå er CD med hele systemet klar for bruk og kan bestilles. (05.09.02)  
[ Les mer... ]

Se etter NBT-emblemet hos bygdeturisme-bedriftene
Se etter NBT-emblemet hos bygdeturisme-bedriftene: Norsk Bygdeturisme (NBT) er en bransjeorganisasjon. Medlemmene er seriøse tilbydere som ønsker å føre videre og videreutvikle bygdeturismen i Norge. Se etter emblemet hos bedriftene. (05.07.02)  
[ Les mer... ]

Stor trafikk på NBT-nett de 4 første månedene: I juli 2002 - som var vår først driftsmåned for NBT-nett - var det hele 60.000 sidevisninger. Totalt for de fire første månedene var det hele 150.000 sidevisninger på NBT-nett. (25.10.02)  
[ Les mer... ]

1. juli åpnet NBT-nett - gå inn og prøv den: Mandag 1. juli kl. 12.00 åpnet vår søkemotor: www.nbt-nett.no. Dette er det viktigste som har skjedd for tilbydere av norske bygdeturismeprodukter – og ikke minst for kundene - på mange år! Sier Ole Jonny Trangsrud (28.06.02)  
[ Les mer... ]

NBT-nett: Sjekk innstillingene for eldre maskiner: NBT-nett er i full drift og fungerer helt prikkfritt. Se: www.nbt-nett.no.. Systemet er utviklet for dagens og morgendagens maskiner og teknologi. Har du problemer med "utseendet" på NBT-nett så les denne veiledningen. (05.07.02)  
[ Les mer... ]

Det skjer i Vegår, et av norges beste fiskevann
Det skjer i Vegår, et av norges beste fiskevann: Innsjøen Vegår er av mange er ansett som en av norges beste innsjøer for innlandsfiske. Men mange undervannskjær har vært en trussel mot båtfolk og fiskere. Nå lager Vegår Grunneierlag sammen med Vegårshei kommune kart over innsjøen. (16.06.02)  
[ Les mer... ]

Godt møte om bygdeturisme og NBT i Akershus: Totalt 11 personer var samlet på Norsk Landbruksmuseum på ås 13. juni. Der ble det orientert om NBT - og om mulighetene til å etablere et eget regionlag: NBT Akershus og Oslo (14.06.02)  
[ Les mer... ]

Jordbruksforhandlingene og bygdeturismen i 2003: Sluttprotokollen fra jordbruksforhandlingene viser at Norsk Bygdeturisme og Norsk Gardsmat til sammen får 1,5 mill kroner i 2003. Dette er samme beløpet som i 2002 (750.000 kr til hver organisasjon). (03.06.02)  
[ Les mer... ]

NTR satser på Norge også: Nå er det åpnet opp for at Norges Turistråd også skal kunne markedsføre Norge som reisemål overfor nordmenn. Det er behov for en bred, overordnet satsing fra mange. 28. mai arrangerte NTR et stort møte om saken. (07.05.02)  
[ Les mer... ]

Det nye hovudstyret i Norsk Bygdeturisme
Det nye hovudstyret i Norsk Bygdeturisme: På landsmøte på Skarstua utanfor Molde vart det halde eit vellukka landsmøte i NBT. (16.03.02)  
[ Les mer... ]

Norsk Bygdeturisme skal vera grunnsteinen i det småskala og temabaserte reiselivet
Norsk Bygdeturisme skal vera grunnsteinen i det småskala og temabaserte reiselivet: På landsmøte i Norsk Bygdeturisme den 12 -13. mars var fleire av regionlagsleiarane tilstades. Her er det klar tale om at det no må jobbast både lokalt og regionalt for å styrka arbeidet innanfor småskala reiseliv. (18.03.02)  
[ Les mer... ]

Næringslivsfolk reddet Ogge: Næringslivsfolk stilte opp da Samfundets menighet i Kristiansand ville ha Ogge gjesteheim som feriested. Nå blir det fortsatt lokal drift og servering på Ogge. (28.02.02)  
[ Les mer... ]

Medlem av Norsk Bygdeturisme fikk bygdeutviklingspris
Medlem av Norsk Bygdeturisme fikk bygdeutviklingspris: I går mottok Anita og Gaute Fuglestveit Vest-Agders bygdeutviklingspris for å ha drevet nyskaping og nytenkning. (12.12.01)  
[ Les mer... ]


Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!
AKTUELT:

10.10.03:
Innovasjon og reisemålsutvikling

10.10.03:
Mindre til internasjonal markedsføring i 2004

10.10.03:
Stort besøk i NBT-nett også utover høsten

10.10.03:
Mimir forbereder kampanjen for 2004

10.10.03:
Samme beløp til NBT og NGM i Statsbudsjettet for 2004

12.09.03:
10-års jubileum NBT-Vestlandet

12.09.03:
Påmelding 10-års Jubileum, NBT-Vestlandet.

12.09.03:
Program 10-års Jubileum NBT-Vestlandet

27.08.03:
BLI MED På STUDIETUR I SEPTEMBER 2003!!

27.08.03:
VINKURS På FLISA I JANUAR!!

06.07.03:
Innkjøpsavtaler for NBT-medlemmer

28.06.03:
MIMIR får ansvaret for bygdeturismen i Norgessatsingen 2004

26.06.03:
NBT-nett opplever voldsomt besøk

26.06.03:
VG-nett presenterer også NBT-nett

26.06.03:
Bedrifter ønsker informasjon og medlemskap i NBT

21.06.03:
Lørdags-VG med fin omtale av NBT-nett

21.06.03:
SND skal utforme ny reiselivs-strategi - og ønsker din bistand

18.06.03:
Media fikk teste både NBT-nett og spennende mat

13.06.03:
MOTOR har omtale av NBT-nett

10.06.03:
Tove og Aud møtte miljøvernministeren

25.05.03:
Landliv nr 2 har omtale av felleskatalogen

25.05.03:
E-handel er klar til bruk for NBT-medlemmer

25.05.03:
Stor omtale av NBT i Bondebladet nr. 21

25.05.03:
Nesten 600.000 kr fra SND til NBT

20.05.03:
Egne hjemmesider for NBT-medlemmer

08.05.03:
Ny prosjektleder i NBT Sørlandet

05.05.03:
Fisketurisme i laksevassdrag

03.05.03:
Digitale kart i NBT-nett

02.05.03:
Protokollen fra Landsmøtet i NBT

02.05.03:
Referat fra landsmøtet 1.april 2003

17.04.03:
Kontaktpersoner i NBT

01.04.03:
Tove Raastad Breien ny styreleder i NBT

25.03.03:
Aud gjenvalgt som leder for NBT Vestlandet

25.03.03:
Per ble ny leder i NBT Møre og Romsdal

20.03.03:
POSITIVT åRSMøTE I VINGELEN.

18.03.03:
årsmeldingen 2002 kan lastes ned fra nettet her!

18.03.03:
Stor tro på framtida

16.03.03:
Eva fortsetter i NBT Hedmark og Oppland

16.03.03:
”Norge- vårt nærmarked 2003”

16.03.03:
Ola fortsetter i NBT Trøndelag

11.03.03:
NBT Vestlandet har årsmøte 21. – 23. mars

04.03.03:
Rita, Stian og Lars fortsetter som styreledere

25.02.03:
Alle NBT-bedriftene i søkbar database

25.02.03:
NBTs 10 sterke grunner til å være medlem - 9- 2003

20.02.03:
Regionale årsmøter i NBT

24.01.03:
Mat- og vinkurs i Telemark

16.01.03:
Felleskatalogen for NBT og NGM distribueres

05.12.02:
Registrering i NBT-nett er viktig

05.12.02:
Felles katalog for bedriftene i Norsk Gardsmat og Norsk Bygdeturisme for 2003

05.12.02:
Mer enn 200 bedrifter i NBT-nett

31.10.02:
Enkle E-post-adresser til NBT-regionene

26.10.02:
Sykkelturisme - en viktig del av bygdeturismen

26.10.02:
Online booking på NBT-nett

25.10.02:
Stor trafikk på NBT-nett de 4 første månedene

25.10.02:
Registrer din medlemsbedrift i NBT-databasen

30.09.02:
Pressemelding

05.09.02:
NBT-kvalitet: Nå kan CD bestilles

05.09.02:
NBT`s 10 sterke grunner til å være medlem

05.07.02:
NBT-nett: Sjekk innstillingene for eldre maskiner

05.07.02:
Se etter NBT-emblemet hos bygdeturisme-bedriftene

28.06.02:
1. juli åpnet NBT-nett - gå inn og prøv den

18.06.02:
Sommertreff for NBT-medlemmer på Geilo

16.06.02:
Det skjer i Vegår, et av norges beste fiskevann

14.06.02:
Godt møte om bygdeturisme og NBT i Akershus

03.05.02:
Staten foreslår samme støtten til NBT også i 2003

17.04.02:
Tradisjonsdrikke viktig for bygdeturismen

14.04.02:
NBT fikk møte landbruksminister Lars Sponheim

10.04.02:
Bygdeturismen - Reiselivs-Noreg sin store juvel

04.04.02:
Turistfiskere legger igjen 400 mill.

07.03.02:
Frå forfall til gardshotell

01.01.02:
Mattradisjoner/Sørlandet og Telemark:

01.01.02:
Edamerosten blir til parmesan!

20.11.01:
Full pinne på heia i åseral

20.11.01:
Slik lager du pinnekjøtt
Norsk Bygdeturisme, Schweigaardsgt. 34C, Postboks 9354 - Grønland, 0135 Oslo.     Tlf.: +47 22 05 46 40   Fax.: +47 22 17 17 87
nbt@nbt-nett.no     www.norsk-bygdeturisme.no
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2003


23744